Here Comes the Sun (2008) film online

Here Comes the Sun (2008)

V solární energii můžeme spatřovat budoucnost lidstva, neboť zásoba fosilních paliv není nevyčerpatelná. Dokument Roba van Hattuma ukazuje, jakým způsobem jsou získávání a spotřeba energie získané ze slunečního záření opředeny mýty a předsudky, jež ji poškozují. Režisér dokládá úspěchy využití slunečních paprsků na několika případech z Evropy, především ze sousedního Německa, kde se tento způsob již osvědčil. Vyvrací tak argument, že se Sluncem jako s dodavatelem energie lze počítat pouze v zemích s nepřetržitým přísunem slunečního svitu. Ve filmu můžeme také pomocí 3D modelů vidět plány na budoucí využití Sahary a pouští na Blízkém východě, které by v ideálním případě mohly díky kolektorům zásobovat energií celou Evropu. Další rezervy jsou pak na hladinách světových oceánů, které pokrývají větší plochu než pevnina. Film je přesvědčivým příspěvkem do diskuse o alternativních možnostech získávání energie, jež by navíc nezatěžovaly přírodní prostředí.

Hodnocení: 2.7 z 5 (10 hlasů)