Last Will and Testament of Rosalind Leigh, The (2012) film online

Last Will and Testament of Rosalind Leigh, The (2012)

Zberateľ starožitností Leon Leigh (Aaron Poole) sa po dlhých rokoch vracia domov. Zomrela mu matka (Vanessa Redgrave) a on sa stal dedičom starého domu pripomínajúceho strašidelný labyrint. Postupne sa v Leonovi prebúdzajú staré potláčané traumatické spomienky na detstvo, na fanatickú mamičku, členku zvláštnej náboženskej sekty uctievajúcej anjelov. A tí sú okolo neho všade, kam sa len pozrie, hľadia na neho ich oči. Po istom čase strávenom v dome má však Leon nepríjemný pocit, že nie sú to len ich oči, čo ho tu pozorne sledujú...(beso74)

Hodnocení: 2.88 z 5 (8 hlasů)